Feminist, javisst!

Jag har ju generellt använt min blogg till att själv gotta mig i vackra bilder och på senare tid byggt upp min egen lilla bröllopsutopi men nu är jag så förbannad att jag behöver få ur mig en hel harang av frustration och varför inte nyttja bloggen även till detta?

Jag har varit feminist i merparten av mitt liv och jag började ta ställning för feministiska sakfrågor för mer än 15 år sedan. Under åren som gått har jag hunnit arbeta aktivt med dessa frågor i diverse fantastiska sammanhang och jag har kommit i kontakt med otroligt många grymma människor som engagerar sig och förändrar världen. För sex år sedan startade jag upp en tjejjour, föreläste på skolor, arrangerade föreläsningar, anordnade utbildningar och samtalade med hundratals individer i behov av stöd eller som brann av förändringslust. Jag har skrivit en uppsats om hur unga tjejer förhåller sig till hotet om potentiellt våld och under ett par år så har jag jobbat med att stärka tjejer och kvinnor inom musikbranschen. Nu på senare tid så har jag undervisat i omvärldskunskap (genus, normer, globalisering, hållbarhet m.m.) och min arbetsplats har aktivt tagit ställning genom att arbeta med antirasistisk pedagogik. I år har jag gått med i F! eftersom jag, liksom många med mig, som tidigare har valt att rösta strategiskt har insett att vi inte fick så mycket för det. Ingenting faktiskt. Skälet till att jag känner mig förbannad är delvis den, enligt min mening, tvivelaktiga raljerande serien Fittstim- Min kamp. Sverige är inte jämställt! Detta är inte en åsikt. Siffrorna talar sitt tydliga språk.

  •  Männens uttag av föräldrapenning fortsätter sakta att öka, men fortfarande är det kvinnor som tar ut den största delen av föräldrapenningdagarna. Under 2011 tog kvinnor ut 76 procent av dagarna och männen 24 procent.
  • Bland de 30 största yrkena finns enbart tre som har en jämn könsfördelning.
  • I de tio största yrkesgrupperna finns 1,5 miljoner anställda. I nio av dessa har män högre månadslön än kvinnor.
  •  Högst lön i de tio yrkesgrupperna har män som är företagsekonomer, marknadsförare eller personaltjänstemän. Deras lön är i medeltal 45 400 kr i månaden. Kvinnor i samma yrkesgrupp har en lön som är nästan 9 000 kr lägre. Alla löner är omräknade till heltidslöner.
  • Kvinnor utbildar sig i högre grad än män, kvinnor tar ut mer föräldraledighet än män, kvinnor arbetar deltid i högre grad än män och kvinnor har lägre lön än män. Den sammanräknade förvärvsinkomsten  är i alla åldrar lägre för kvinnor än för män.
  • 98 procent av dem som misstänks för sexualbrott är män. År 2012 anmäldes 16 900 sexualbrott i Sverige.
  • År 2012 gjordes 28 360 anmälningar av misshandel mot kvinnor över 18 år. Det är en ökning med 1 procent jämfört med året innan. I vart tredje fall var den misstänkte gärningsmannen bekant med kvinnan och drygt 45 procent av misshandelsfallen skedde inomhus av en person kvinnan hade en nära relation med.

Statistiken kommer från På tal om kvinnor och män 2012 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?publobjid=17386+

På scb.se kan vi läsa att det övergripande jämställdhetspolitiska målet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden. Statistiken ovan indikerar att så inte är fallet. Så länge vi kan läsa artiklar som denna “Den 27-åriga mannen erkänner att han varit våldsam och medger att den 27-åriga kvinnan sade nej flera gånger. Ändå frias han av Lunds tingsrätt från misstankarna om våldtäkt”  http://www.dn.se/nyheter/sverige/frias-fran-valdtakt-trots-protester/ så kommer jag, och många med mig, otröttligt fortsätta arbeta med feministiska förtecken och vara stolta över att kalla oss just feminister. Som svar på din fråga Belinda Olsson -Nej, feminismen har inte spårat ur! Den är mer utbredd än någonsin och på frammarsch. Dagens demonstration på Medborgarplatsen http://www.dn.se/sthlm/stor-uppslutning-for-samtyckeslag/ visar på detta.

 

 

Sånt hen kan göra första dagen på semestern

Här kommer några dokumentärfilmtips i tråkvädret. Som alltid så är det svårt att veta hur pass objektivt ämnet fattigdomsbekämpning avhandlas men jag anser ändock att filmerna är infomativa och intressanta. När dessa diskussioner kommer upp i de sammanhang där jag befinner mig så tycker jag  framförallt att det är intressant att det så ofta finns en outtalad anklagelse även mot dem som faktiskt utifrån sina förutsättningar och sin position försöker göra något. Filmen som heter Give us money- How do you change the world? Visar delvis på den typen av resonemang. Ingen kan ju göra allting rätt, ha all information (som dessutom visar sig vara korrekt) och således fatta de bästa besluten. Jag menar inte att det innebär att individer skall nöja sig med det lilla (typ källsortering) och sedan luta sig tillbaks men däremot så tycker jag att vi alla förtjänar pepp och positiv uppmärksamhet för det som vi faktiskt åstadkommer, även om det är med naiva förtecken.

http://www.whypoverty.net/en/theme/poverty/

Om ni inte orkar se på en hel film så kanske lite ströbloggläsande passar bättre. kolla då in på http://nojesguiden.se/nannajohansson och sätt kaffet i vrångstrupen medan ni skrattar er fördärvade.